Ondernemersclub groeit in glastuinbouw

Artikel uit Bloemen en Plantennieuws 27 Okt 2021

“Ondernemers helpen door goede ideeën tot succes te brengen”

Tholen – Vanaf de tiende etage van een kantoortoren in Rotterdam kijkt Special Purpose Projects sinds juni uit over (een deel) van haar werkgebied. Sinds 2019 werkt de ondernemersclub al intensief samen met diverse tuinbouw(techniek)bedrijven, die men bij wijze van spreken zo in de verte aan zou kunnen wijzen.

De reden om meer over zichzelf en het bedrijf te vertellen is omdat beide heren ervan overtuigd zijn dat er nog heel veel bedrijven zijn die (opnieuw) kunnen groeien. “En daar willen wij ze graag mee helpen, door bij voorkeur mee te ondernemen. Daarmee onderscheiden we ons”, vertelt Rutger enthousiast.

Matthijs Visser en Rutger Mans kijken vanaf de tiende etage van de kantoortoren in Rotterdam waarin zij gevestigd zijn uit over onder meer het Westland.


Mee-ondernemen
De managing partner deed eerder veel ervaring op als operationeel directeur en als transformatieconsultant. Dat komt goed van pas nu hij, samen met Matthijs die zelf een corporate venture opzette in de energiesector en veel ervaring heeft met fusies en overnames, zelf ondernemer is met als doel samen met andere ondernemers groei te realiseren.

“Wij horen vaak van ondernemers: ‘We hebben al veel geprobeerd, maar het werkte niet.’ Dan is óf het idee óf de aanpak niet goed, en vaak is het dat laatste of de combinatie hiervan, zo is onze ervaring. Juist met die aanpak helpen wij ondernemers. Je zou ons dan als consultants kunnen zien, maar er zijn grote verschillen zowel in onze uitvoering als in de samenwerkingsvorm. Het ontwikkelen van ideeën voor hernieuwde groei is een creatief proces waaruit we kansen kunnen formuleren. Alleen is het vaak niet zo simpel om kansen om te zetten in resultaat. Consultants stoppen vaak na het geven van advies, waarbij de ondernemer dat advies dan moet gaan omzetten in resultaat. Daar geloven wij niet in. Wij denken dat je dan samen moet werken om die kansen echt te realiseren.”

Daarom is mee-ondernemen de beste optie, volgens Special Purpose Projects. Rutger: “Zo dragen beide partijen de risico’s en profiteren ze allebei van de groei. Wij zijn dan ook actief en betrokken in de jaren van de uitvoering om de plannen waar te maken. Daarmee zijn wij dus óók investeerders, … alleen wel anders.” 

Impact maken
Dat mee-ondernemen, dat kan op verschillende manieren. Matthijs: “Het liefst doen wij dat door in een bedrijf te participeren met een minderheids- of meerderheidsbelang, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we samen een nieuw product ontwikkelen om een bedrijf te laten groeien. Dat is namelijk altijd ons uitgangspunt. We willen bedrijven niet alleen operationeel verbeteren, maar ook impact maken met een goed groeiplan.”

‘Impact maken’, dat kan in de glastuinbouw bij uitstek, volgens Rutger. “Wij zien veel potentie in deze sector en dus ligt hier een belangrijke focus van ons, al werken we in principe voor alle soorten MKB-ondernemers. Wij richten ons niet per se op de bovenkant van de markt, maar juist op de brede laag bedrijven daaronder.

Wie over een willekeurig bedrijventerrein loopt treft zoveel grote en kleinere bedrijven aan. Achter al die deuren zijn ondernemers te vinden die vaak voor fundamentele vragen staan. Welke positie neem ik in en welke positie heb ik in de consolidatieslag die gaande is?  Ga ik meedoen? Of juist niet? Hoe lang wil ik nog door met mijn bedrijf? Waar vind ik de juiste mensen? Wil ik samenwerken? Of fuseren? En op welke markten ga ik me richten? Het zijn allemaal vragen waarop wij ondernemers willen helpen antwoorden te vinden.”

Organiseren voor (her)nieuwde groei
Voor de uitvoering van goede ideeën is meer nodig dan een goed plan. Zo ziet Special Purpose Projects bijvoorbeeld dat bedrijven in de glastuinbouw vaak nog in hele sterke mate van één ondernemer afhankelijk zijn. Daardoor lopen die bedrijven als gevolg van hun organisatiestructuur vroeg of laat tegen hun grenzen aan. Matthijs: “Het is een belemmering voor hun toekomst, zien wij vaak.”

Rutger haalt een voorbeeld aan van een bedrijf waarbij Special Purpose Projects betrokken raakte. Bij dat bedrijf stonden heel veel nieuwe projecten op stapel. Tegelijkertijd viel een leidinggevende weg en had de opvolger op dat moment nog niet de organisatie-ervaring. Om hiervoor te organiseren was een update van het ERP-systeem nodig en een Lean-werkwijze in de uitvoering van de projecten. Door de organisatie weet het bedrijf nu haar toegevoegde waarde voor klanten te verhogen en de groei te realiseren.”

Matthijs heeft nog een ander voorbeeld. “Bij een ander bedrijf bood de klant de kans om te groeien in nieuwe werkvelden waarvoor echter eerst kennisontwikkeling nodig was. Daarvoor hebben we georganiseerd door met kennispartners samenwerkingen aan te gaan en zo samen de eindklant goed te kunnen bedienen.”

Special Purpose Projects wil impact creëren door met verschillende lenzen naar bedrijven en industrieën te kijken

Mee-doen
Bij voorkeur participeert Special Purpose Projects in bedrijven. Rutger: “Op die manier dragen wij ook mede de risico’s en zijn wij echt betrokken. Door samen te werken combineer je de kennis en ervaring die ieder met zich meebrengt.”

Matthijs vult aan. “Het kan soms helpen om mensen van buiten, met enige afstand tot de materie binnen te halen voor frisse blikken. Mensen die bijvoorbeeld de vraag durven stellen of de buurman wel je concurrent is. Kun je samen namelijk niet verder komen? De tomatentelers binnen Prominent vind ik daar een goed voorbeeld van. Zij creëren samen écht iets nieuws, zorgen dat het niet meer ieder voor zich is en hierdoor hebben ze nieuwe markten aangeboord.”

De wens om mee te doen in een bedrijf roept de vraag op of er grenzen zitten aan de mogelijkheden van het Rotterdamse bedrijf. Rutger is hier duidelijk over. “Het start punt is het creëren van nieuwe goede ideeën voor groei. Indien die goed genoeg zijn zien wij aan geld geen gebrek. Wij hebben zelf financiële mogelijkheden om te investeren en daarnaast ook een netwerk met investeerders die mee kunnen doen waar nodig.” Matthijs vult aan: “De aanpak die wij bij onze bedrijven bezigen, passen wij ook onszelf toe.”

Special Purpose Projects verwacht de komende tijd het aantal bedrijven waarin zij mee-onderneemt gestaag uit te breiden. Ook het weer verkopen van bedrijven is een optie. Matthijs: “Dat hangt helemaal af van de wens van een ondernemer. Wil hij of zij op termijn stoppen en nog één keer succes halen, dan kan dat en werken wij er samen naar toe dat een bedrijf na een bepaalde tijd zover is om overgenomen te worden. Wij maken bedrijven stabiel en klaar voor toekomstige groei.”

Voor meer informatie:
Rutger Mans
Matthijs Visser
Special Purpose Projects
info@specialpurposeprojects.com 
www.specialpurposeprojects.com 

Publicatiedatum: di 19 okt 2021
Auteur: Thijmen Tiersma
© BPnieuws.nl